APIE PRIZAI NAUJIENOS PASIRUOŠK TAISYKLĖS
BENDROSIOS NUOSTATOS Nacionalinė teisės žinių olimpiada (toliau – Olimpiada) – respublikinis Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokinių teisinių žinių konkursas, kurį globoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Olimpiadą organizuoja Mykolo Romerio universiteto (toliau – MRU ir Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT). OLIMPIADOS DALYVIAI • Olimpiadoje dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokiniai, kurie individualiai atlieka olimpiados užduotis.
• Olimpiada vykdoma dviem pogrupiais: 5-8 klasių mokiniai ir 9-12 klasių mokiniai.
• Olimpiados I-ame etape gali dalyvauti ir ne mokiniai, bet dėl pagrindinių prizų jie nesivaržo.
OLIMPIADOS EIGA Registracija dalyvauti Olimpiadoje vyksta iki 2020 m. gegužės 5 d. puslapyje https://teisekiekvienam.lrt.lt

Olimpiadoje galima dalyvauti (užpildyti registracijos anketą) tik vieną kartą.
Olimpiada organizuojama dviem etapais:
I etapas vyks nuotoliniu būdu gegužės 6 d.;
II etapas vyks nuotoliniu būdu gegužės 14 d..
I etapo testas laikomas gegužės 6 d. nuotoliniu būdu internetinėje platformoje, laikas nuo 9 iki 20 val., trukmė 1 val. I etapo testą sudaro 30 klausimų, iš jų: 29 uždari su trimis atsakymų variantais, kurių vienas yra teisingas ir 1 atviras. Klausimai pateikiami trijuose pogrupiuose: lengvi, vidutinio sunkumo ir sunkūs. Iki 300 mokinių iš abiejų pogrupių, kurie geriausiai išlaikys I etapo testą, bus kviečiami dalyvauti II Olimpiados etape. Nustatant tikslų į II etapą kviečiamų mokinių skaičių bus atsižvelgiama į tai, kiek mokinių bus surinkę tiek pat teisingų atsakymų. II etapo testas laikomas gegužės 14 d. nuotoliniu būdu internetinėje platformoje, laikas nuo 15 iki 16 val., trukmė 1 val. II Olimpiados etapo testą sudaro 30 klausimų, iš jų: 28 uždari su trimis atsakymų variantais, kurių vienas yra teisingas ir 2 atviri. Klausimai pateikiami trijuose pogrupiuose: lengvi, vidutinio sunkumo ir sunkūs. I ir II Olimpiados etapuose pateikiami skirtingo sudėtingumo klausimų testai 5-8 klasių ir 9-12 klasių mokiniams. Testo klausimai gali būti pateikiami ir vaizdo bei kitais formatais. Kiekvienas uždaro testo klausimas vertinamas 1 tašku. Už neteisingus atsakymus taškai nebus skiriami. Atviri klausimai bus vertinami komisijos, atsižvelgiant į atsakymo tikslumą, minčių aiškumą, argumentus. Maksimalus įvertinimas už atvirą klausimą 2 taškai. I–II Olimpiados etapo testus geriausiais rezultatais išlaikę mokiniai ne vėliau kaip per keturias darbo dienas bus informuojami asmeniškai el. paštu. Vertinimo komisija pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio dalyvio įspėjimo pašalinti iš Olimpiados bet kurį Olimpiados dalyvį, dėl kurio Vertinimo komisijai kyla įtarimų dėl bet kokio Olimpiados dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Olimpiadoje (akademinio nesąžiningumo, dalyvavimo daugiau nei vieną kartą ir kt.). Olimpiados dalyvio(-ių) rezultatai Vertinimo komisijos sprendimu nevertinami arba anuliuojami. Vertinimo komisiją sudaro olimpiados organizatorių paskirti asmenys. Komisijos funkcijos:
• rengia Olimpiados testų užduotis, koordinuoja testų pateikimą internetinėje platformoje bei užtikrina sąžiningą testų atlikimo procesą;
• tikrina Olimpiados testus, apibendrina rezultatus, nustato laimėtojus bei skelbia Olimpiados rezultatus;
• sprendžia kitus su Olimpiada ir jos organizavimu susijusius klausimus.
OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS Olimpiados prizus steigia Olimpiados organizatoriai kartu su partneriais. Prizai skirstomi į šiuos pogrupius: II etapo 5-8 klasių mokinių pogrupis: 1 vieta; 2 vieta; 3 vieta;
II etapo 9-12 klasių mokinių pogrupis: 1 vieta; 2 vieta; 3 vieta.
Kiekvieno pogrupio pirmosios vietos nugalėtojai bus apdovanoti tarptautinės advokatų kontoros „Eversheds Saladžius“ įsteigtu 650 eurų prizu.
Antrosios ir trečiosios vietos nugalėtojus apdovanos Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija ir kiti olimpiados partneriai.
Paguodos prizais bus apdovanoti abiejų pogrupių mokiniai II-ame etape patekę į geriausiųjų 10-tukus.
Partnerių prizais bus apdovanoti ir mokytojai, kurie ruošė mokinius, Olimpiadoje užėmusius prizines vietas, bei aktyviausiai dalyvavusios mokyklos. Mokytojo vardą, pavardę ir elektroninį paštą turi nurodyti mokinys, kuris registruojasi į Olimpiadą.
OLIMPIADOS ORGANIZATORIAI IR RĖMĖJAI Olimpiados organizatoriai: MRU ir LRT. Olimpiados globėjas – Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. Pagrindinis rėmėjas - tarptautinė advokatų kontora „Eversheds Saladžius“. Partneriai:
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Nacionalinė teismų administracija, Lietuvos antstolių rūmai, Nacionalinė švietimo agentūra, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.
Privatumo politika Privatumo politika, slapukų naudojimo tvarka ir taisyklės. Daugiau informacijos Nacionaliniės teisės žinių olimpiados puslapyje https://teisekiekvienam.lrt.lt arba el. paštu teisekiekvienam@mruni.eu