APIE PRIZAI NAUJIENOS PASIRUOŠK TAISYKLĖS
BENDROSIOS NUOSTATOS Nacionalinė teisės žinių olimpiada (toliau – Olimpiada) – respublikinis Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokinių teisinių žinių konkursas, kurį globoja Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė. Olimpiadą organizuoja Mykolo Romerio universiteto (toliau – MRU) Teisės mokykla ir Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT). OLIMPIADOS DALYVIAI • Olimpiadoje dalyvauja bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokiniai, kurie individualiai ir savarankiškai atlieka olimpiados užduotis.
• Olimpiada vykdoma dviem pogrupiais: 5-8 klasių mokiniai ir 9-12 klasių mokiniai.
• Olimpiados I-ame etape gali dalyvauti ir ne mokiniai, bet dėl pagrindinių prizų jie nesivaržo.
OLIMPIADOS EIGA Registracija dalyvauti Olimpiadoje vyksta iki 2022 m. balandžio 28 d. puslapyje https://teisekiekvienam.lrt.lt https://teisekiekvienam.lrt.lt

Olimpiadoje galima dalyvauti (užpildyti registracijos anketą) tik vieną kartą.
Olimpiada organizuojama dviem etapais:
I etapas vyks nuotoliniu būdu balandžio 29 d.
II etapo testas laikomas gegužės 30 d. fiziškai Mykolo Romerio Universitete (Ateities g. 20)
I etapo testas laikomas balandžio 29 d. nuotoliniu būdu internetinėje platformoje, laikas nuo 9 iki 20 val., trukmė 1 val. I etapo testą sudaro 30 klausimų, iš jų: 28 uždari su trimis atsakymų variantais, kurių vienas yra teisingas ir 2 atviri. Klausimai pateikiami trijuose pogrupiuose: lengvi, vidutinio sunkumo ir sunkūs. Iki 300 mokinių iš abiejų pogrupių, kurie geriausiai išlaikys I etapo testą, bus kviečiami dalyvauti II Olimpiados etape. Nustatant tikslų į II etapą kviečiamų mokinių skaičių bus atsižvelgiama į tai, kiek mokinių bus surinkę tiek pat teisingų atsakymų. II etapo testas laikomas gegužės 20 d. fiziškai Mykolo Romerio Universitete (Ateities g. 20) II Olimpiados etapo testą sudaro 30 klausimų, iš jų: didžioji dauguma - uždari su trimis atsakymų variantais, kurių vienas yra teisingas ir kiti atviri klausimai. I ir II Olimpiados etapuose pateikiami skirtingo sudėtingumo klausimų testai 5-8 klasių ir 9-12 klasių mokiniams. Testo klausimai gali būti pateikiami ir vaizdo bei kitais formatais Kiekvienas uždaro testo klausimas vertinamas 1 tašku. Už neteisingus atsakymus taškai nėra skiriami. Atvirus klausimus vertina komisija, atsižvelgiant į atsakymo tikslumą, minčių aiškumą, argumentus. Maksimalus įvertinimas už atvirą klausimą 2 taškai. I–II Olimpiados etapo testus geriausiais rezultatais išlaikę mokiniai ne vėliau kaip per penkias darbo dienas bus informuojami asmeniškai el. paštu. Vertinimo komisija pasilieka teisę vienašališkai be išankstinio dalyvio įspėjimo pašalinti iš Olimpiados bet kurį Olimpiados dalyvį, dėl kurio Vertinimo komisijai kyla įtarimų dėl bet kokio Olimpiados dalyvio nesąžiningumo dalyvaujant Olimpiadoje (akademinio nesąžiningumo, dalyvavimo daugiau nei vieną kartą ir kt.). Olimpiados dalyvio(-ių) rezultatai Vertinimo komisijos sprendimu nevertinami arba anuliuojami. Vertinimo komisiją sudaro olimpiados organizatorių paskirti asmenys. Komisijos funkcijos:
• rengia Olimpiados testų užduotis, koordinuoja testų pateikimą internetinėje platformoje bei užtikrina sąžiningą testų atlikimo procesą;
• tikrina Olimpiados testus, apibendrina rezultatus, nustato laimėtojus bei skelbia Olimpiados rezultatus;
• sprendžia kitus su Olimpiada ir jos organizavimu susijusius klausimus.
OLIMPIADOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS Olimpiados prizus steigia Olimpiados organizatoriai kartu su partneriais. Prizai skirstomi į šiuos pogrupius: II etapo 5-8 klasių mokinių pogrupis: 1 vieta; 2 vieta; 3 vieta; 
II etapo 9-12 klasių mokinių pogrupis: 1 vieta; 2 vieta; 3 vieta.
Kiekvieno pogrupio pirmosios vietos nugalėtojai bus apdovanoti tarptautinės advokatų kontoros „Eversheds Saladžius“ įsteigtu 1000 eurų prizu. 
Antrosios ir trečiosios vietos nugalėtojus apdovanos Olimpiados partneriai – Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Teisingumo ministerija, Lietuvos advokatūra, Lietuvos generalinė prokuratūra, Lietuvos Aukščiausiasis teismas, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Konstitucinis teismas ir kiti partneriai.
Paguodos prizais bus apdovanoti abiejų pogrupių mokiniai II-ame etape patekę į geriausiųjų 10-tukus.
Partnerių prizais bus apdovanoti ir mokytojai, kurie ruošė mokinius, Olimpiadoje užėmusius prizines vietas, bei aktyviausiai dalyvavusios mokyklos. Mokytojo vardą, pavardę ir elektroninį paštą turi nurodyti mokinys, kuris registruojasi į Olimpiadą
OLIMPIADOS ORGANIZATORIAI IR RĖMĖJAI Olimpiados organizatoriai: MRU ir LRT. Olimpiados globėjas – Lietuvos Respublikos teisingumo ministrė. Pagrindinis rėmėjas - tarptautinė advokatų kontora „Eversheds Saladžius“. Partneriai:
Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje, Lietuvos advokatūra, Lietuvos generalinė prokuratūra, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Nacionalinė teismų administracija, Lietuvos antstolių rūmai, Specialiųjų tyrimų tarnyba, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras, Konstitucinis teismas, Muitines departamentas.
Privatumo politika Privatumo politika, slapukų naudojimo tvarka ir taisyklės. Daugiau informacijos Nacionalinės teisės žinių olimpiados puslapyje https://teisekiekvienam.lrt.lt arba el. paštu a.alauskaite@mruni.eu