APIE PRIZAI NAUJIENOS PASIRUOŠK TAISYKLĖS
Susipažinkite – ko tikėtis iš Olimpiados klausimų? Kaip sudaryti I turo testo klausimai? Olimpiados I turo testą sudarys 30 klausimų. Šie klausimai sudaryti iš 6 teisės šakų klausimų grupių (baudžiamosios, civilinės, administracinės ir pan.). Iš kiekvienos grupės teste bus po 5 klausimus, tarp jų – 3 lengvi, 1 vidutinio sunkumo ir 1 sunkus klausimai. Ar užteks pasiskaityti parengiamąją medžiagą, norint atsakyti į sunkius klausimus? Atkreipkite dėmesį, kad pasiruošti atsakyti lengvus klausimus gali užtekti pasiskaityti Olimpiados medžiagą pasiruošimus (pateikiama žemiau). Tuo tarpu ruošiantis vidutinio sunkumo ir sunkiems klausimams reikėtų pasiskaityti teisės aktus, į kuriuos nukreipia parengiamoji medžiaga ir papildomą literatūrą. Kas yra parengiamoji medžiaga? Žemiau pateikiame trumpas bendro pobūdžio skaidres apie kiekvieną teisės šaką. Toliau pateikiame detalesnį pristatymą apie sutarčių sudarymą, nepilnamečių atsakomybę, valstybių konfliktus ir t.t. Atidžiai perskaitykite skaidres ir jose pateiktas nuorodas į papildomą informaciją. Ar galiu pabandyti laikyti testą? Netrukus galėsite pabandyti spręsti testą (laukite informacijos!). Bus galimybė pabandyti atsakyti į 5 testo klausimus. Pobūdžio informacija: Pasiruoškite ir dalyvaukite: Sėkmės Olimpiadoje!